Hier wordt verder gebouwd aan een optimale band tussen baas en hond, met dien verstande - dat de trainingen in deze groep steeds strakker en consequenter uitgevoerd dienen te worden aangezien u verder traint voor hogere certificaten. Het niveau van de verschillende VEG programma's lopen op in moeilijk-heidsgraad.

Iedere VEG opleiding bestaat uit 5 onderdelen,

te weten:

De apporteer- of sorteerproef

is het laatste onderdeel. Bij het apporteren dient de hond het door de geleider meegenomen voorwerp op commando te gaan halen en netjes terug te brengen naar de geleider. Bij het sorteren dient de hond een door de geleider meegebracht voorwerpje d.m.v. de geur ervan terug te vinden tussen een aantal potjes waarin zich soortgelijke voorwerpjes bevinden.

Bij het praktische c.q. sociale gedeelte

is het de bedoeling dat de honden onder begeleiding van hun geleiders meegenomen worden naar een plaats buiten het trainingsveld, zodat er beoordeeld kan worden of zij zich weten te gedragen in een andere omgeving met verschillende prikkels. Voor het praktijkgedeelte c.q. sociale gedeelte kunt u maximaal 10 punten halen.

Het appèl-gedeelte

vindt plaats op het trainingsveld, en daar dient een volledig programma - zowel aangelijnd als los - gevolgd te worden. Ook de verplichte oefeningen worden op het trainingsveld uitgevoerd. Dit deel kunt u uitbreiden met de keuze-oefeningen waarvoor u heeft gekozen. Indien u voor dit gedeelte minimaal 70% (van de te behalen 60 punten) heeft gehaald, mag u verder aan de overige onderdelen. Voor de keuze-oefeningen en de  apporteer- of sorteerproef kunt u beiden maximaal 15 punten halen.

Lestijden:
Momenteel geen lessenNadat de hond en diens geleider geslaagd zijn voor het Examen Elementaire Gehoorzaamheid met tenminste 70 punten, bestaat de mogelijkheid om verder te gaan met bovengenoemde opleiding. Hiervoor bestaat geen vaste trainingsperiode - dit is geheel afhankelijk van de hond en de geleider